Free Trial‬ KARMENstudio

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: KARMEN studio – Inovativna primjena računalnog učenja za prepoznavanje struktura na digitalnim slikama

Kodni broj: KK.03.2.2.04.0398

Korisnik: BEDALOV d.o.o. za istraživanje, razvoj, inovacije i usluge, OIB: 40159265694

Kratki opis projekta: Projekt uvodi inovativni koncept vanjske usluge izrade kompleksnih protokola za automatiziranu analizu velikog broja digitalnih slika učinjenih tijekom znanstvenih i tehnoloških istraživanja (pred obrada, prepoznavanje, segmentacija, klasifikacija i vektorizacija kompleksnih struktura) putem računalnog učenja i naprednih algoritam tzv. dubokog učenja (“deep learning”). Znanstveni i industrijski sektor koji generira velike količine kompleksnih snimki ima snažnu potrebu za brzim specijaliziranim obradama, ali i mogućnostima brzih adaptacija. Aktivnosti Prilagodbe razvijenog sustava KARMEN studio zahtjevima tržišta te Priprema lansiranja 4 usluge KARMEN studio omogućit će prodor naše usluge s radikalnom inovacijom na globalno tržište.

Cilj projekta: Kroz optimizaciju već funkcionalne Platforme KARMENstudio kreirati 4 tipa usluga marketinški spremnih za globalno tržište.

Svrha projekta: Ostvarene dugoročne pretpostavke za rast, zapošljavanje i plasiranje inovativnih proizvoda za komercijalizaciju na globalnom tržištu kroz održivi rast poduzeća na temelju optimizacije, branda i prepoznatljivosti.

Aktivnosti na projektu:

  • Prilagodba razvijenog sustava KARMEN studio zahtjevima tržišta
  • Priprema lansiranja 4 usluge KARMEN studio

Očekivani rezultati projekta:

  • Izvještaj prilagodbe razvijene usluge KARMEN studio implementirane za 4 usluge
  • Izvještaj o izrađenim strategijama te 4 marketinška paketa gotovih usluga

Ukupna vrijednost projekta:

  • Bespovratna sredstva 943.047,77 HRK
  • Ukupni prihvatljivi troškovi 1.123.077,05 HRK
  • Sredstva korisnika 180.029,28 HRK

Razdoblje provedbe projekta:  01.11.2019. -01. 05.2021. (18 mjeseci)

Kontakt osoba: Ana Bedalov, voditeljica projekta, (kontakt)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Bedalov d.o.o.