Free Trial‬ KARMENstudio

Innovation Norway Grants Program supports AI-driven FISH TANK INSPECTION


Innovation Norway Grants Program, in programming period 2014-2020 for Business Development and Innovation Croatia approved co-financing of our R&D projects AI-driven FISH TANK INSPECTION in the Focus area Blue Growth

Project Title:

AI-driven FISH TANK INSPECTION

Short project description

Development and validation of automatic analysis services, based on AI, to inspect fish tanks fouling overgrown, providing objective information about the actual need for cleaning fish tank/fishnets.
This service protects the environment (reduce the spill of copper based anti-fouling to the seabed) and the primary effect is reduction of usage of anti-fouling, specifically copper-based resin, needed to clean the nets.

Project Reference: 2020/563037
Applicant and Partner: BEDALOV d.o.o. Croatia and Njord Aqua AS, Norway
Total budget approved EUR: € 224,954
Total approved Grant amount: € 134,070
Overall grant rate: 59.60%

KARMEN studio sufinanciran iz EU fondova

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: KARMEN studio – Inovativna primjena računalnog učenja za prepoznavanje struktura na digitalnim slikama

Kodni broj: KK.03.2.2.04.0398

Korisnik: BEDALOV d.o.o. za istraživanje, razvoj, inovacije i usluge, OIB: 40159265694

Kratki opis projekta: Projekt uvodi inovativni koncept vanjske usluge izrade kompleksnih protokola za automatiziranu analizu velikog broja digitalnih slika učinjenih tijekom znanstvenih i tehnoloških istraživanja (pred obrada, prepoznavanje, segmentacija, klasifikacija i vektorizacija kompleksnih struktura) putem računalnog učenja i naprednih algoritam tzv. dubokog učenja (“deep learning”). Znanstveni i industrijski sektor koji generira velike količine kompleksnih snimki ima snažnu potrebu za brzim specijaliziranim obradama, ali i mogućnostima brzih adaptacija. Aktivnosti Prilagodbe razvijenog sustava KARMEN studio zahtjevima tržišta te Priprema lansiranja 4 usluge KARMEN studio omogućit će prodor naše usluge s radikalnom inovacijom na globalno tržište.

Cilj projekta: Kroz optimizaciju već funkcionalne Platforme KARMENstudio kreirati 4 tipa usluga marketinški spremnih za globalno tržište.

Svrha projekta: Ostvarene dugoročne pretpostavke za rast, zapošljavanje i plasiranje inovativnih proizvoda za komercijalizaciju na globalnom tržištu kroz održivi rast poduzeća na temelju optimizacije, branda i prepoznatljivosti.

Aktivnosti na projektu:

  • Prilagodba razvijenog sustava KARMEN studio zahtjevima tržišta
  • Priprema lansiranja 4 usluge KARMEN studio

Očekivani rezultati projekta:

  • Izvještaj prilagodbe razvijene usluge KARMEN studio implementirane za 4 usluge
  • Izvještaj o izrađenim strategijama te 4 marketinška paketa gotovih usluga

Ukupna vrijednost projekta:

  • Bespovratna sredstva 943.047,77 HRK
  • Ukupni prihvatljivi troškovi 1.123.077,05 HRK
  • Sredstva korisnika 180.029,28 HRK

Razdoblje provedbe projekta:  01.11.2019. -01. 05.2021. (18 mjeseci)

Kontakt osoba: Ana Bedalov, voditeljica projekta, (kontakt)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Bedalov d.o.o.