BUKA

Part of R&D project “BUKA”, KK.03.2.2.03 is co-financed by European fund for regional development; OP Competitiveness and Cohesion 2014-2020.

Dio inovativnog projekta “BUKA” tvrtke Bedalov d.o.o. , sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj; OP Konkurentnost i Kohezija 2014. –2020. KK.03.2.2.03 

  • naziv projekta / korisnika/ (BUKA / Bedalov d.o.o.)
  • kratki opis projekta : BUKA – Inovativna tehnologija primjene koštane vodljivosti za zaštitu sluha u uvjetima ekstremne buke. Problem ljudskog uha pri ekstremnoj buci kojoj su pojedinci kratkotrajno ili dugotrajno izloženi vodi do gubitka sluha. Kroz ovaj projekt će se provesti aktivnosti transfera stručnih i tehničkih znanja u pri korištenju visoko osjetljivih mjerenja zvuka u laboratorijsko – audiometrijskoj komori u svrhu razvoja inovativne tehnologije primjene koštane vodljivosti za zaštitu uha/sluha u uvjetima ekstremne buke. Krajnji proizvod – tehnološko rješenje koje će se integrirati u kacige/slušalice za radnike koji rade u uvjetima ekstremne buke s ciljem smanjenja buke koja prodire u unutrašnje organe uha te smanjilo potencijalne gubitke sluha.
  • ciljevi i očekivani rezultati projekta: Stručno tehničko utvrđivanje transdukcijskih karakteristika mikromehaničkih elemenata s ciljem utvrđivanja optimalnih karakteristika komponenti za razvoj inovativne tehnologije primjene koštane vodljivosti za zaštitu uha/sluha u uvjetima ekstremne buke
  • ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):  125.000,00 /75.000,00
  • razdoblje provedbe projekta(od-do): 4.rujan 2018. do 4. prosinac 2018.
  • kontakt osoba za više informacija: Ana Bedalov